Diễn đàn Học Viện Youtube

YouTube Studio chính thức ra mắt - Phiên bản cũ chính thức khai tử

Chúng tôi xin giới thiệu phiên bản YouTube Studio hoàn toàn mới – nơi hiển thị mọi thông tin bạn cần chú ý trên YouTube. YouTube Studio mang đến cho người sáng tạo một Trang tổng quan mới với những tin tức quan trọng, số liệu phân tích đầy đủ và chi tiết hơn với các chỉ số theo thời gian thực, các bộ lọc bình luận và một quy trình đăng tải có hướng dẫn – tất cả tại một nơi duy nhất. Hãy truy cập vào https:/studio.youtube.com để khám phá ngay.