Youtube đã tắt chức năng thống kê phiên bản cũ

Chào bạn ! cách đây vài chục tiếng Youtube đã tắt tính xem thống kê trên phiên bản cũ và đưa ra video thông báo cũng như hướng dẫn.Bạn xem hình dưới

Và đây là video

Để người dùng quen với chức năng mới. Youtube sẽ tắt hẳn những tính năng cũ này và cải thiện hơn

sau khi tắt 1 ngày thì youtube đã mở lại cho mọi người dùng tiếp