Youtube cũng có kênh của chính mình đó các bạn nhé

Mời bạn vào xem kênh Google Việt Nam tại link dưới. ở đây nội dung tiếng việt bạn vào xem để bổ xung thông tin cho mình nhé

Link chính: https://www.youtube.com/user/YouTube
Link: https://www.youtube.com/channel/UCiX9gu20qg1mUwQq5vKpSZg