Youtube chính thức khóa trang Youtube studio cũ

Trước sau thì cũng sẽ khóa cái cũ và phát triển cái mới. Youtube studio không ngừng phát triển phiên bản mới nhằm tối ưu và khắc phục lỗi. Vậy thì anh em share tut hết đường làm ăn. phải tìm tut tiếp thôi

Email thông báo từ youtube


Giờ đây bạn vào ko thấy studio cũ nữa rồi

Giới thiệu YouTube Studio cải tiến của bạn! Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của bạn và chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn công cụ để làm những gì bạn làm tốt nhất: TẠO. Chúng tôi biết sự thay đổi có thể khó khăn, nhưng Studio Classic chỉ có thể hỗ trợ tất cả các tính năng mới mà bạn yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một nền tảng hoàn toàn mới với các tính năng tuyệt vời như:

Trên là mình dịch ra từ gồ dịch. Các bạn đọc tạm nhé

Chúc các bạn quen với cái mới và luôn thay đổi để kênh mình ngày 1 phát triển