Ý tưởng làm tên lửa bằng bìa hoặc gỗ

Dưới đây là ảnh mà bạn có thể làm đc

File thiết kế:
eo20m2l7.rar (107.9 KB)