Ý tưởng làm ngôi nhà 3 tầng

Tải file thiết kế:
eoxldgqo.rar (1.4 MB)