Ý tưởng làm con khủng long bạo chúa

Chỉ cần cắt theo hình là bạn có thể ghép thành con khủng long