Xây dựng 1 thương hiệu đa nền tảng

Chào bạn !

tại sao mình lại nói “1 thương hiệu đa nền tảng” , cái thương hiệu là cái quan trong nhất của dự án của bạn. Còn đa nền tảng là xuất hiện tất cả các nơi

  1. website : mua tên miền thương hiệu của bạn
  2. youtube: Lập kênh youtube
  3. facebook : lập fanpage và group
  4. các mạng xã hội khác

Nên tập trung vào 1 thương hiệu và xây dựng nó. chúc bạn thành công