Video không giữ được top trên Youtube

Mình có kênh về bất động sản.
Hiện tại khi public video lên thì không giữ được top, chỉ sau 30 -40 phút là mất tăm hết.
Nhờ Admin và các bạn có cách nào chỉ bảo mình với.
Cảm ơn các bạn

1 Like

thường là do kênh mình bị đối thủ đẩy xuống
ib mình hỗ trợ đẩy kênh cho bạn nhé