Video được Youtube đề xuất là gì?

Theo định nghĩa từ YouTube Suggested video được định nghĩa là: Lượt xem từ đề xuất xuất hiện cùng hoặc xuất hiện sau video khác.

Sau khi click vào bạn sẽ thấy được các video đã đề xuất video của bạn. Thường thì độ liên quan giữa các video với nhau

Video được đề xuất (suggested) trên YouTube được tính là các video:

  • Xuất hiện bên tay phải của bạn khi bạn xem 1 video trên YouTube
  • Trong màn hình kết thúc video khi bạn xem hết 1 video
  • Hoặc là khi bạn để chế độ autoplay video sẽ xuất hiện bên kế bên video bạn

Như vậy nếu một người xem YouTube sau khi xem video, hoặc đang trong quá trình xem video người dùng bấm sang xem tiếp 1 video khác xuất hiện ở 1 trong 3 vị trí trên sẽ được tính vào lượt view đề xuất. Thuật toán của YouTube sẽ dựa vào các yếu tố về sở thích người xem, độ tuổi, vị trí người dùng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem video và nội dung của video (yếu tố chiếm tỉ lệ cao) để quyết định xem video nào nên được xuất hiện ở cạnh bên 1 video khác. Điều này lý giải vì sao các video có lượt xem cao thường xuất hiện bên cạnh các video có lượt xem cao khác và video có lượt xem thấp thường sẽ chỉ xuất hiện bên cạnh các video có lượt xem thấp.

Và thường thì video đề xuất (suggested video) và browse future sẽ là 2 nguồn traffic source mang về nhiều lượt xem nhất cho 1 video cũng như một kênh YouTube.