Vì sao youtube phát hiện được nội dung reup spam?

Vì sao youtube phát hiện được nội dung reup spam

Clip chia sẻ thông tin về nội dung Vì sao youtube phát hiện được nội dung reup spam Chính sách spam nên đọc: https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=vi