Vì sao bị vô hiệu hóa tài khoản gmail

Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa ?
Nếu bạn được chuyển hướng đến trang này tức là Tài khoản Google của bạn đã bị vô hiệu hóa.

  1. Tìm hiểu lý do
  2. Điều gì xảy ra khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa
  3. Yêu cầu chúng tôi khôi phục tài khoản của bạn
  4. Tải dữ liệu xuống từ tài khoản bị vô hiệu hóa
  5. Tại sao tài khoản bị vô hiệu hóa

Xem chi tiết: https://support.google.com/accounts/answer/40695?hl=vi