Tut BKT Youtube nhanh nhất - tut bật kiếm tiền youtube

Bước 1: chuyển kênh của mình sang tài khoản nước khác VN (mình đã chuyển Úc)
Bước 2: chuyển sang tài khoản chính
Bước 3: liên kết GA với tài khoản nước ngoài (tài khoản ÚC)

Sau 4 ngày mình đã được BKT

2 Likes

Clip mình đã làm đc nên share cho mọi người

1 Like