Top hơn 20 video clip cười dùng để chèn vào clip không bản quyền

Chào bạn !

Hiện nay thấy 1 số bạn làm clip hay chèn những tiếng cười hay video cười để cho clip của mình sinh động hơn. Mình sưu tầm chia sẻ lên đây cho bạn nào cần thì tải về nhé

Ảnh các video:

Link tải về từng video : https://drive.google.com/open?id=1pWhaziSkVRa9nUh-lSpFsH8DOC4KcElp
FIle nén: https://drive.google.com/file/d/1Ykd1kVBIaZiOQE04vcz1R5aIvm8corV6/view?usp=sharing

(Mình cũng hay biên tập video nên có cái nào hay mình đẩy lên link trên lưu trữ)