Top 5 công cụ tạo ảnh thumbnail ảnh bìa online cho kênh youtube của bạn

Chào bạn ! nếu bạn ngại phải dùng photoshop để chỉnh sửa ảnh thì thay vào việc đó bạn hãy dùng các tool miễn phí tại các link sau

  1. placeit.net
  2. adobe.com
  3. visme.co
  4. fotojet.com
  5. bannersnack.com

Trên là 5 tool online bạn có thể dùng. ngoài ra còn có tool thiết kế ảnh bìa tại https://www.canva.com/vi_vn/thiet-ke/anh-bia-youtube/

Thank !