Top 100 kênh youtube tại việt nam

Chào bạn ! Dưới đây là cách tìm kiếm các kênh đang top ở VN

Dựa vào các kênh top từ 10tr người đăng ký trở xuống. Bạn hãy vào tham khảo theo dõi quá trình phát triển kênh của họ

  1. Giúp cho bạn hiểu rõ về con đường thành công kênh youtube của họ
  2. Giúp bạn biết được chủ đề và nội dung video các thể loại và chủ đề
  3. Qua đó định hướng cho bạn nên làm gì khi đầu tư vào youtube
  4. Hãy làm nội dung theo đam mê - cách làm theo các kênh đã đi trước - thành công sẽ đến với bạn

Link: https://socialblade.com/youtube/top/country/vn/mostsubscribed