Tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ cập nhật


Chúng tôi cải thiện Điều khoản dịch vụ để giúp bạn hiểu được các Điều khoản này một cách dễ dàng hơn. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào Ngày 31 tháng 3 năm 2020 và sẽ không ảnh hưởng đến cách thức bạn sử dụng các dịch vụ của Google.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang tóm tắt các thay đổi chínhCâu hỏi thường gặp của chúng tôi. Sau đây là thông tin nhanh về ảnh hưởng của các thay đổi này đối với bạn:
Nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn : Mặc dù đây vẫn là một tài liệu pháp lý, nhưng chúng tôi đã làm mọi cách để Điều khoản dịch vụ trở nên dễ hiểu hơn, bao gồm cả việc bổ sung đường liên kết đến thông tin hữu ích và cung cấp định nghĩa cho các thuật ngữ.


Thông báo sát sao hơn : Chúng tôi giải thích rõ những trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với các dịch vụ (chẳng hạn như bổ sung hoặc xóa một tính năng). Google cũng sẽ giải thích trong trường hợp hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của một người dùng.
Bổ sung Google Chrome, Google Chrome OS và Google Drive vào Điều khoản : Điều khoản cập nhật của chúng tôi giờ cũng áp dụng cho cả Google Chrome, Google Chrome OS và Google Drive. Tuy vậy, các dịch vụ này cũng có các điều khoản và chính sách riêng để giúp bạn hiểu được tính chất riêng của chúng.
Không có thay đổi nào với Chính sách quyền riêng tư: Chúng tôi không thực hiện thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của Google và cũng không có thay đổi nào với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Xin lưu ý rằng bạn luôn có thể truy cập Tài khoản Google của mình để xem lại các tùy chọn về quyền riêng tư và quản lý cách dữ liệu của bạn được sử dụng.
Nếu bạn là người giám hộ của trẻ dưới độ tuổi tối thiểu để tự quản lý Tài khoản Google và bạn sử dụng Family Link để quản lý trẻ trong quá trình trẻ sử dụng các dịch vụ của Google, thì xin dành thời gian để thảo luận với trẻ về các thay đổi này.
Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản mới của chúng tôi và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Google, thì bạn có thể tìm thêm thông tin về các lựa chọn cho mình trong phần Câu hỏi thường gặp.
Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ của Google.
Nhóm Google