Thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu là gì?

Nếu bạn nhận được thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu, điều đó có nghĩa là chủ sở hữu bản quyền đã dùng Công cụ xác nhận thủ công quyền sở hữu để xác nhận quyền sở hữu video của bạn sau khi xác định rằng bạn sử dụng trái phép nội dung có bản quyền của họ. Thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu khác với thông báo xác nhận quyền sở hữu tự động qua Content ID. Hệ thống Content ID tự động tạo thông báo xác nhận quyền sở hữu sau khi quét video đã tải lên YouTube để đối chiếu với một cơ sở dữ liệu gồm các tệp do các chủ sở hữu nội dung gửi cho chúng tôi, và phát hiện video đó có sự trùng khớp với các tệp đối chiếu âm thanh hoặc hình ảnh này.

Khi một số chủ sở hữu bản quyền đã thể hiện mình có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của hệ thống so khớp Content ID của YouTube, Công cụ xác nhận thủ công quyền sở hữu cho phép họ xác nhận thủ công quyền sở hữu nội dung của mình trong các video do người khác tải lên mà hệ thống so khớp Content ID không xác nhận được. Các chủ sở hữu bản quyền không được sử dụng tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc xác nhận sai quyền sở hữu nội dung mà họ không sở hữu có thể khiến họ phải nhận hình phạt, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý và chấm dứt mối quan hệ đối tác.

Xem them : https://support.google.com/youtube/answer/9374251