Thiết lập chiến dịch gây quỹ bằng bộ tính năng YouTube Từ thiện

Kênh của bạn được bật kiếm tiền và lời kêu gọi từ youtube : Ủng hộ các hoạt động từ thiện mà bạn quan tâm
Sử dụng sức mạnh của các video và cộng đồng của bạn để gây quỹ cho những hoạt động từ thiện quan trọng thông qua các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký.

100% số tiền mà bạn gây quỹ sẽ được chuyển cho tổ chức phi lợi nhuận do bạn chọn. YouTube chi trả toàn bộ phí. Tìm hiểu thêm

BẮT ĐẦU

Bạn tạo chiến dịch gây quỹ và tao theo các bước để kêu gọi

Xem thêm hướng dẫn chi tiết : https://support.google.com/youtube/answer/9457362