Tháng 1 là tháng buồn nhất của kênh KID?

Chắc hăn hôm nay kênh nào cũng nhập được email thông báo


Tạm dịch như trên

Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đã công bố một loạt các thay đổi mà chúng tôi sẽ thực hiện để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em và quyền riêng tư của chúng trên YouTube và để giải quyết các mối quan tâm của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC).
Cụ thể, tất cả những người sáng tạo sẽ được yêu cầu chỉ định nội dung của họ là Made for Kids hoặc không Made for Kids trong YouTube Studio và thông tin cá nhân từ bất kỳ ai xem video được chỉ định là Made for Kids sẽ được coi là từ trẻ em, bất kể tuổi của người dùng.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ không còn phân phát quảng cáo được cá nhân hóa hoặc các tính năng hỗ trợ như nhận xét, Câu chuyện, trò chuyện trực tiếp, chuông thông báo và các video khác được chỉ định là Made for Kids.
Chúng tôi biết rằng những thay đổi này có thể có tác động đáng kể đến người sáng tạo tạo nội dung cho trẻ em, vì vậy chúng tôi cam kết giúp họ điều hướng cảnh quan mới này. Chúng tôi tiếp tục tham gia vào vấn đề này, bao gồm cả việc tham gia vào giai đoạn bình luận mở của FTC. Chúng tôi biết rằng nhiều người những người sáng tạo đã cung cấp thông tin phản hồi có giá trị là tốt.
Nếu bạn chưa có, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đặt kênh (hoặc video riêng lẻ) là Made for Kids hay không, vì điều này cuối cùng sẽ xác định cách xử lý nội dung của bạn trên YouTube.
Người sáng tạo biết nội dung của họ tốt nhất và nên tự đặt chỉ định. Chúng tôi cũng sử dụng máy học để giúp chúng tôi xác định nội dung này và người tạo có thể cập nhật chỉ định do hệ thống của chúng tôi tạo ra nếu họ tin rằng nó không chính xác. Chúng tôi sẽ chỉ ghi đè thay đổi nếu lạm dụng hoặc lỗi được phát hiện.

Cả nhà chuẩn bị dọn nhà chuyển chủ đề hay vẫn trung thành với KID

MÌnh đã test thử up 1 clip lên và đã ko hiện QC