Diễn đàn Học Viện Youtube

Tạo trang web thân thiện với thiết bị di động

Tạo trang web thân thiện với thiết bị di động.
Hơn một nửa lưu lượng truy cập tìm kiếm đến từ thiết bị di động và máy tính bảng.1 Dưới đây là một vài cách để đảm bảo trang đích của bạn thân thiện với thiết bị di động.

1 Xác định những điểm mạnh và điểm yếu
Thẻ Trang đích có thể cho bạn biết trang đích trên thiết bị di động nào hoạt động hiệu quả cũng như những trang đích nào cần cải thiện thêm.
https://support.google.com/google-ads/answer/7543502

2 Tập trung vào chi tiết
Việc tập trung vào các yếu tố nhỏ như văn bản dễ đọc và đường liên kết có thể nhấn, đồng thời tuân theo các nguyên tắc thiết kế này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
https://support.google.com/google-ads/answer/7323900?hl=vi

3 Tăng tốc độ tải trang
Đối với tốc độ tải của trang web dành cho thiết bị di động, mỗi giây đều có ý nghĩa quan trọng. Sử dụng Accelerated Mobile Pages là một cách hiệu quả để cải thiện tốc độ tải.
https://support.google.com/google-ads/answer/7496737

Test so sánh tốc độ trang web : https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/