Diễn đàn Học Viện Youtube

Tạo kênh Youtube mới làm như thế nào là chuẩn

Điều đầu tiên khi tham gia Youtube bạn cần tạo kênh mới và nên đọc hướng dẫn của Google là điều đầu tiên, sau đó bạn hãy tìm hiểu và chia sẻ của mọi người

Với Tài khoản Google, bạn có thể xem và thích video, đồng thời đăng ký kênh. Tuy nhiên, nếu chưa có kênh YouTube, bạn sẽ không hiện diện công khai trên YouTube. Ngay cả khi bạn có Tài khoản Google, bạn cần tạo kênh YouTube để tải video lên, nhận xét hoặc tạo danh sách phát. Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc trang web YouTube dành cho thiết bị di động để tạo kênh mới.

Tham khảo thêm: https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=vi

Có 2 loại kênh mà Youtube cho phép tạo

  • Kênh cá nhân (kênh chính)
  • Kênh thương hiệu (kênh phụ)

Bạn hãy xem cách quản lý tài khoản thương hiệu tại địa chỉ:
https://support.google.com/accounts/answer/7001996