Tại sao kênh YouTube bị "vàng" kiếm tiền và cách xử lý

Trong khoảng thời gian vừa qua, rất nhiều tài khoản YouTube khi đăng tải nội dung lên kênh bị nhận thông báo không phù hợp với nhà quảng cáo và không thể thực hiện kiếm tiền trên nội dung đó. Nếu bạn thấy ký hiệu đô la màu vàng bên cạnh một video, thì điều đó nghĩa là video đó hiện đang nhận được quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo vì các lí do sau:

Ngoài ra nếu các kênh của bạn đang chứa nội dung sau đây thì chắc chắn sẽ không thể xuất hiện quảng cáo, bao gồm:

 • Sử dụng không phù hợp các nhân vật giải trí gia đình
 • Nội dung khêu gợi tình dục
 • Chủ đề nhạy cảm & vấn đề tranh chấp
 • Nội dung thù hận
 • Ngôn ngữ không phù hợp
 • Hành vi độc hại hoặc nguy hiểm
 • Có nội dung liên quan đến chất gây nghiện và các sản phẩm hoặc chất nguy hiểm
 • Gây hấn và hạ nhục

Vậy làm thế nào để hết “vàng” kiếm tiền?

Hãy làm theo các bước kháng nghị sau để biến thành :

 1. Đăng nhập vào YouTube rồi chuyển đến video trong Trình quản lý video của bạn.
 2. Đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà quảng cáo cũng có quyền chọn nơi hiển thị quảng cáo của họ.
 3. Nhấp vào Yêu cầu xem xét và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu video của bạn đủ điều kiện kháng nghị. Sau khi gửi, văn bản bên cạnh video trong Trình quản lý video sẽ cập nhật trạng thái kháng nghị của bạn.

Bạn chú ý rằng việc xem xét này hoàn toàn thủ công từ nhân viên của YouTube vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ đúng các nội dung do YouTube quy định. Vì sau khi xem xét thủ công và bị từ chối, video của bạn không thể kiếm tiền trở lại.