Diễn đàn Học Viện Youtube

Sử dụng Miền hay tiền tố URL trong webmaster tool

Mình mới bắt đầu dùng cái này ko biết chọn cái nào các bác nhỉ

Em có site add cả 2 mà thống kê nó khác nhau là vì sao nhỉ

Lê Ngọc Quyền tiền tố url nhé, copy domain rồi dán vào là được

Cao Nguyen Hoang Dùng miền nếu tên miền bạn không có các site con trên các phiên bản khác nhau ví dụ zing chấm vn hồi xưa có mp3 chấm zing, võ lâm chấm zing… Hầu hết trường hợp nên chọn Miền. Nếu bạn chọn tiền tố bạn buộc phải nhập từng tiền tố một như https, www, non www và phải khai báo tiền tố chính bạn sử dụng.