Share lại các email hỗ trợ của Youtube/Google dành cho những bạn nào cần nhé

Share lại các email hỗ trợ của Youtube/Google dành cho những bạn nào cần nhé:
Ai cần thì dùng ai có rồi thì thôi ag

  1. yt-partner-support@google.com : Hỗ trợ chung các vấn đề liên quan tới partner.
  2. legal@support.youtube.com : Các vấn đề pháp lý đặc biệt là trang chấp , bật tắt kiếm tiền.
  3. account-appeal@youtube.com : Hỗ trợ tài khoản.
  4. accounts-support@google.com : Các vấn đề liên qua đến gmail, dịch vụ khác.
  5. Copyright@youtube.com : Bản quyền và khiếu nại.
  6. Creator-support@google.com : hỗ trợ các kênh đủ tiêu chuẩn 100k sub hoặc kênh 90 ngày tuổi trên 15000 giờ xem.
  7. yt-creator-support@google.com : contact trực tiếp với sp, mail này phải có mã với gửi

Minh đã gửi thư tới : Creator-support@google.com và nhận được thư tự động với nội dung sau: