SEO video không được spam video để tăng view

Hi các bạn. Hiện tại mình đã test và thấy việc SEO video mà Spam video không trúng đích sẽ làm hại cho video bị tụt hạng => tức là người click vào video xong thoát ra luôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến video

image
hình trên là video mình ko spam => giữ vững top 2


Trên là video mình trước là top 1,2 => do mình spam nên đã bị tụt

2 kết quả test cho thấy bạn spam video sẽ bị đánh giá thấp (ý là spam ko trúng đích)