Phức tạp hơn youtube facebook add bank để bật kiếm tiền như thế nào

Chào bạn ! trước khi đặt câu hỏi thì các bạn nên vào anh gồ search xem có ai hỏi như mình không nhé

Bạn vào Link : https://www.facebook.com/guppy.fanpage/insights/?section=navVideos

Khi đủ 3 bước sẽ hiện nút : Get Statred
You have a Page that’s eligible for ad breaks. Get set up to start earning money from your videos.

Các bạn tham khảo thêm: https://vn24h.info/dang-ky-kiem-tien-voi-ad-break/

image

Xong bản liên kết đến tài khoản paypal nhé

Đã xong: giờ vào https://business.facebook.com/creatorstudio/