Phần mềm tạo sóng nhạc trên máy tính

Cách 1: Bạn tìm hiểu về phần mềm tại link : http://www.aveeplayer.com/

Link trên là sử dụng bằng ĐT bạn nhé. sau đó copy video ra PC để biên tập lại

Cách 2: Bạn vào link tạo sóng nhạc online rồi quay màn hình lại

Link tạo online: https://gocvietstar.com/herius/songnhac/