Nói thật đây chỉ là bài Test đối với những người hiểu biết về Youtube thôi

Nói thật đây chỉ là bài Test đối với những người hiểu biết về Youtube thôi nhé! Cám ơn lời khuyên chân thành từ mọi người, những người hiểu thực sự thì khuyên tôi đổi Logo và tên Chanel :+1:, đây là cách tốt nhất, còn những bạn chỉ lên để cào bàn phím chửi người thực sự chả biết mẹ gì, chỉ cần thay tên chanel và logo, sau 24h kháng cáo lại và chờ khoảng 24h tiếp theo họ sẽ mở lại kênh nhé, mọi người có hiểu câu: ở đời sợ người nguy hiểm giả vờ ngu - còn chả ai sợ người ngu mà tỏ ra nguy hiểm cả :rofl::rofl::rofl::rofl:các bạn đừng tưởng mình thông minh mà lên đây chửi người nhé!
image