Những điều sẽ xảy ra khi nội dung của bạn được cài đặt là dành cho trẻ em từ tháng 1/2020

Bắt đầu từ tháng 1, chúng tôi sẽ giới hạn dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ nội dung dành cho trẻ em nhằm tuân thủ pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bắt đầu tắt một số tính năng như bình luận, thông báo và các tính năng khác. Chú ý : Bạn có thể thấy một số điểm thay đổi nhỏ trong quá trình chúng tôi thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống trong vài tháng sắp tới.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ không phát quảng cáo được cá nhân hóa trên các video có nội dung dành cho trẻ em, theo yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Việc không phát quảng cáo được cá nhân hóa trên nội dung dành cho trẻ em có thể làm giảm doanh thu của một số người sáng tạo đã đánh dấu nội dung của mình là dành cho trẻ em. Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi này sẽ gây khó khăn cho một số người sáng tạo. Tuy nhiên, đây là những bước đi quan trọng để đảm bảo việc tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và các luật hiện hành khác.

Nguồn: https://support.google.com/youtube/answer/9527654