Diễn đàn Học Viện Youtube

Nhiều lần Website mình tụt hơn 50% traffic sau khi GG update, nhưng đa phần đều khôi phục lại được chỉ trừ thuật toán Medic

Thực tế, Google Luôn Luôn Cập Nhật Thuật Toán Hàng Tháng.
Và trong video này, mình chia sẽ luôn cho các bạn cách mà mình đã và đang áp dụng để vượt qua đợt Update lần này
Hiệu quả nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ mạnh yếu của từng Website nhé.
Nội dung bài viết bao gồm:

  • Cách cộng đồng SEO nước ngoài phản ứng về đợt Update này
  • Bản chất và cách SEO hoạt động
  • Cách mình vẫn làm để vượt qua đượt Update
  • Hướng đi nào cho AE SEO trong tương lai
    Comment cách bạn áp dụng bên dưới nhé.
    Share về tường xem lại khi cần nhé