Nhân bản kênh ở các quốc gia khác nhau có được không?

Group rất cần những người như bạn ! hỏi gì đáp ấy trong khả năng của mình ! cho mình hỏi mình có người bà con ở Nauy bây giờ mình chuyển video gốc của mình cho người quen để họ thêm voice bằng tiếng nauy và tạo kênh ở thị trường nauy để kiếm tiền thì có được không vậy ? giống như kiểu nhân bản kênh ở các quốc gia khác nhau ý ! thanks !

image