Nghiêm cấm mua bán kênh scan, hack

Với tình trạng mua bán kênh scan diễn ra phổ biến ở khắp mặt các group nó gây nên hậu quả rất lớn cho những người mất kênh. Anh em không thể nhắm mắt vì 1 nguồn lợi nhỏ mà tiếp tay mua bán hàng scan hack mãi được.Nên dừng lại . Vì 1 sân chơi trong sạch bên mình nghiêm cấm tuyệt đối mua bán kênh scan, hack dưới mọi hình thức. Vi phạm sẽ xóa bài bài và kick khỏi group anh em lưu ý dùm. cảm ơn đã đọc tin