Ngày nào thì anh Gồ Adsense thanh toán tiền ? hôm nay chứ ngày nào nữa

Ngày nào thì anh Gồ Adsense thanh toán tiền ? hôm nay chứ ngày nào nữa