Mình kháng thành công mà nó không có chỗ kiếm tiền nữa phải làm sao ak

Cho mình hỏi mình có 1 video tư nhiên YouTube nó cho 1 gây gợ video xuống luôn, mình kháng thành công mà nó không có chỗ kiếm tiền nữa, phải làm sao ak,

image