Diễn đàn Học Viện Youtube

Mình đăng nhạc lồng vào video của mình nhưng nó ko thông báo bản quyền. Vậy thì có được bật kiếm tiền không nhỉ?

mình đăng nhạc lồng vào video của mình nhưng nó ko thông báo bản quyền. Vậy thì có được bật kiếm tiền không nhỉ ?

1 Like

Yên tâm bạn nhé, sau 1 thời gian nhạc của bạn nếu bị đăng ký bản quyền thì bạn sẽ nhận được thông báo, bạn có thể gỡ đoạn nhạc đó bằng công cụ online của YT studio và thay thế đoạn nhạc khác, ko ảnh hưởng đến việc BKT
Chúc bạn thành công