Lưu ý quan trọng tránh mất tài khoản Google hay Youtube

Như bài trước mình chia sẻ thì có email giả danh để lấy cắp tài khoản của bạn
giờ youtube đã có thông báo để bảo vệ


Được dịch như sau

Nếu bạn click vào link ở email tức là bạn tới website đăng nhập => nên nhớ đừng đăng nhập như vậy sẽ lộ mật khẩu của bạn

Click vào https://support.google.com/accounts/answer/185839

bạn hãy làm theo hướng dẫn trên nhé