Làm xe oto thông minh

Ảnh đã làm thành công xe oto
image
Click vào tải file thiết kế:
ro6ym067.rar (3.2 MB)