Kiếm tiền từ youtube trong thời gian dịch COVID-19

Mùa dịch các bạn ở nhà rảnh rỗ thời gian. Vậy làm youtube cũng là cách giúp bạn kiếm ra tiền. Tại sao lại không làm

Và hơn thế nữa có nhiều bạn còn làm nội dung về COVID-19 và nên nhớ phải tham khảo các điều khoản dưới đây trước khi làm nhé

Giờ đây, bạn có thể kiếm tiền từ nội dung nhắc đến và/hoặc bàn luận xoay quanh COVID-19 nếu tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi

Link: https://support.google.com/youtube/answer/9803260