Kho hơn 200 file nhạc tiếng cười chèn vào Youtube

Dưới đây mình xin phép share những file mp3 tiếng cười. các bạn đăng nhập vào tải về nhé

laught.zip (6.9 MB)

laught2.zip (2.8 MB)

laught4.zip (3.9 MB)

laught3.zip (8.0 MB)

FULL: https://drive.google.com/open?id=1UZl3_Ttgw-jGth0pldcyYSkk_f0NxUZM