Kênh youtube TXT bông dưng biến mất các video bị xóa và cách phòng tránh

Chào bạn !

Kênh Youtube TXT khá là nổi tiếng với 3,74 tr lượt đăng ký

Link Kênh: https://www.youtube.com/channel/UCShzY_Zghxhkdkh5nSWyBVg


Khi tìm kiếm thì ra video nhưng click vào thì video này đã bị xóa

Phải chăng kênh này đã bị hacker lấy thông tin và đăng nhập xong xóa hết video

Khi bạn chị chiếm quyền thì thực sự khó lấy lại kênh và chỉ có cách là làm kênh mới và tìm video up lại

Bài học cho thất khi bạn làm kênh thì nên sao lưu video theo ngày tháng

  1. tiêu đề video
  2. nội dung mô tả
  3. Key video
  4. file video gốc và file đã build

Chúc các bạn thành công