Kênh youtube của google bạn đã từng vào chưa?

Hi ! đúng là lần đầu tiên mình vào nhưng xem toàn tiếng anh :smiley: du sao thì xem vẫn hiểu

Link kênh: https://www.youtube.com/user/Google