Kênh của bạn gặp vấn đề Spam - có 2 link kháng bạn nên biết

Kênh của bạn gặp vấn đề Spam. Bạn yên tâm là có 2 link kháng bạn nên biết

Link1: 4 dòng kèm link kênh kháng thuê hay dùng 1 mail cho nhiều kênh:
https://support.google.com/accounts/contact/suspended

Link2: kháng 3 dòng ( không cần link kênh) chỉ mail nào kháng kênh đó: https://support.google.com/accounts/contact/suspended

Thường sẽ là hên xui nhưng khung giờ 8h tối đến 8h sáng mình thấy hay về, cũng có ngoại lệ đối với thứ 7 chủ nhật thì về nhiều hơn

Nội dung điền tự do ngẫu hứng ko có mẫu có định, nhiều kênh mình coppy nguyên câu hỏi của nó thế này " Please briefly explain why you think your channel was suspended in error. Be sure to review YouTube’s Community Guidelines and copyright policies before submitting your appeal. Please note: If your appeal involves one or more private videos, by submitting this request you are explicitly giving permission for our reviewers to view your private video content. *"

hãy giải thích bla bla vẫn về- đơn giản là máy quét ko phải người đọc, nhiều kênh 1 2 lần ko về phải chày cối ( lịch sử có kênh hơn 16 tháng mới về xanh tiền tổng bù)

spam cũng thỉnh thoảng có kênh về. kênh trên ba gậy sau 1 2 h bay die BQ

Chúc bạn thành công !

(Nguồn sưu tầm)