Kênh content view sub tự nhiên BKT trong 2 tiếng

Sau khi nhận được email đã đủ giờ thì sau đó 2 tiếng mình đã vào gửi đơn làm theo các bước

https://hocvienyoutube.vn/t/cac-buoc-bat-kiem-tien-va-dang-ky-kiem-tien-lai-cua-youtube/507/3

image
Tạm dịch cho các bạn

Sau tầm 2 tiếng thì đã được BKT. Nhanh quá phải ko nhỉ