Diễn đàn Học Viện Youtube

Hướng dẫn tạo gmail sử dụng SMTP gửi email miễn phí năm 2020

Bước 1: Bạn đăng ký tài khoản gmail cá nhân

image

Bước 2: Nhập số ĐT và xác minh

image

Bươc 3: Khai thông tin email và xác nhận điều khoản

image

Bước 4: Sau khi tạo bạn vào gmail và sử dụng bình thường

Bước 5: Cấu hình để gửi email SMTP. bước này quan trọng nhé. Bạn bật tính năng xác minh 2 bước

image

image

Bạn bật xác minh 2 bước lên nhé

image

image

Bươc 6: tạo mật khẩu ứng dụng. nếu yêu cầu đăng nhập lại bạn đăng nhập bình thường nhé

image
image
image

Bạn nhập tên bất kỳ để mình nhớ

image

Bạn copy pass trên và cất đi ở máy tính nhé

image

nếu bạn quyên pass bạn có thể tạo thêm vài cái để dùng

Sau khi tạo xong bạn dùng tài khoản smtp như sau

DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.gmail.com
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: gmailvuatao@gmail.com
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "xxxxxxxxxxxxxxx"

Chúc bạn thành công