Hướng dẫn tạo danh sách phát để phát liên tục video cày giờ

Chào bạn !

Cách này giúp bạn tạo play list các nội dung cùng thể loại. Ví dụ mình có 3 kênh về xe máy

Mình tạo 1 kênh mới