Hướng dẫn SEO youtube toàn tập

Tình cờ thấy bài chia sẻ hay mình copy đăng lên đây cho các bạn xem

01 huong dan tao mail.pdf (487.9 KB)
05 He thong cau view.pdf (557.4 KB)
06 Loi ben thu 3.pdf (1.1 MB)
07 vi du SEO.pdf (620.4 KB)
08 Huong dan lach cham than.pdf (387.5 KB)
09 Thi truong ngach.pdf (600.6 KB)
10 Chon chu de - keyword.pdf (518.9 KB)
02 thay url.pdf (596.8 KB)
03 Up video.pdf (760.4 KB)
04 SEO - spam.pdf (790.1 KB)
04B SEO.pdf (709.2 KB)