Hướng dẫn chọn KEYWORD (từ khóa) để SEO video Youtube

Chào bạn !

Việc chọn key bạn thường tự nghĩ rồi ghi ra, nhưng thực tế Google đã thống kê theo xu hướng tìm kiếm

1. Tìm theo xu hướng

Bạn vào website: https://trends.google.com/

Tìm từ khóa đang HOT

2. Xem gợi ý tìm kiếm

3. Công cụ phân tích từ khóa

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home

Tham gia chuyện mục hỏi đáp về seo tại: https://daphoi.com/c/seo/41

Tham khảo thêm : https://rapidtags.io/generator/