Hướng dẫn Bật kiếm tiền trong vòng 4 ngày

Làm cách này 2-7 ngày là có mail báo . Tạch hoặc duyệt cho kênh hold và kênh đang chờ duyệt lâu năm Dưới đây là e test chứ cũng không gọi là 100% nha

B1 : Đầu tiên AE nên đổi GA nước nào cũng được hạn chế VN GA mới nha
B2 : tạo 1 kênh mới chuyển Quyền sở hữu kênh hiện tại qua kênh mới tạo đó
B3 : up đều đặn video content cùng chủ đề . tầm vài hôm sau bật kiếm tiền bt là có mail báo