Hướng bật kiếm tiền cho video bị dính bản quyền nhạc

Chào bạn ! ắt hản bạn làm video ko để ý đến đoạn nhạc có trong video lại có thể dính bản quyền

Ảnh trên là 1 ví dụimage

Sau khi thay thế bài hát đúng đoạn bi lỗi, phải chờ 10-15 phút video của bạn sẽ được xóa đoạn nhạc bản quyền và thay thế nhạc youtube, vậy là bạn có thể kiếm tiền mà ko phải xóa video